1/18

1/6

N Apartment

סטטוס: אוכלס

דירה של 95 מ"ר ברחוב נחמני בתל אביב

קופסת פלסטיק חצי שקופה היא הנושא המרכזי של הדירה המודולרית הזאת שיזם נדל"ן תל אביבי בחר לבנות לעצמו בבניין החדש שהקים

בתכנון המקורי הדירה הייתה מחולקת לשלושה חדרי שינה וסלון כאשר הכניסה ממוקמת באמצע מסדרון חשוך. סיטואציה טיפוסית לבנייני דירות תל אביביים. הלקוח ביקש לייצר תחושה של דירה מרווחת ומלאת אור שתתאים לסגנון החיים הפתוח שלו. כדי להגיע לתוצאה הרצויה, הגענו למסקנה שחדר השינה המרכזי, הממוקם במרכז הדירה, חייב להיות מודולרי ולאפשר מעבר של אור טבעי דרכו. חדר השינה עטוף במחיצת פרספקס חצי שקופה הנפתחת ונסגרת בהזזה ומאפשרת לחדר להתמזג עם הסלון לחלל אחד – במחווה פשוטה הדירה הופכת ללופט והסלון נהיה פתוח יותר וגדול יותר. מרכיב נוסף שנותן לדירה את תחושת המרחב שלה ומטשטש את הגבולות שלה מופיע בתקרה. יריעת פלסטיק במתיחה הותקנה מתחת לתקרה וע"י השתקפות של המרחב והסביבה נותנת תחושה של חלל כפול והמון אור טבעי